מאמרים

בחירות 2015 בערב הסעודית – ניצחון לנשים? / בת שבע הבר, מדריכת פרומונרס

לאחרונה התנהלו הבחירות לראשות הערים בערב הסעודית. זוהי מערכת הבחירות המוניציפלית הראשונה שבה גם לנשים ניתנה הזכות לבחור ולהבחר. המאבק על הבחירות החל כבר לפני מערכת הבחירות האחרונה ב-2011. ארגוני נשים נלחמו על זכותן להשתתף בבחירות. אמנם הן לא הצליחו במאבק על הבחירות ב-2011, אך ימים בודדים לפני יום הבחירות המלך עבדאללה הודיע שבבחירות הבאות ב-2015, נשים יוכלו להשתתף. ואכן, לפני מותו בינואר, המלך מינה 30 נשים לתפקידים בכירים, דבר שחיזק את עמדתו בנושא.

לקראת הבחירות הנוכחיות נרשמו כ-130,000 נשים, זאת בנוסף לכ-1.35 מליון גברים שנרשמו. הן לא הסתפקו בזכות הבחירה בלבד, ויותר מ-900 נשים הגישו גם מועמדות לתפקידים הנבחרים. ביום הבחירות עצמו לא מעט נשים מימשו את זכותן לבחור. בנוסף, ככל הנראה נבחרו כ-20 נשים, מתוך 2,100 התפקידים שהשתתפו במערכת הבחירות.

אז האם מדובר במהפך במצבן של נשים בערב הסעודית? עוד מוקדם לחגוג. בין ההתנהלות במערכת בחירות זו לבין מערכת שוויונית יש עוד דרך ארוכה. מתוך יותר מ-900 הנשים שהגישו מועמדות, הרבה נפסלו על ידי הרשויות ללא מתן סיבה. בנוסף, בערב הסעודית חל איסור על נשים לדבר עם גברים שאינם קרובי משפחתן. בעקבות כך, המתמודדות יכלו לדבר רק בפני קהל נשים. במפגשים מול גברים הם דיברו רק מאחורי מחיצה, או בעזרת גבר שהקריא את דבריהן.

עולה השאלה, האם זאת תחילתה של מהפכה ביחס לנשים בערב הסעודית, מדינה בו אין לנשים זכויות בסיסיות כגון הזכות לנהוג, או שמא מדובר רק במחווה שמטרתה להשתיק את פעילי זכויות הנשים? רק הזמן יעיד.