מאמרים

משרד החוץ

כבשנים קודמות, גם השנה משרד החוץ ואגף ארב"ל (ארגונים בינלאומיים) מקדמים בברכה את פעילות חברת ProMUNers לקידום מודל האו"ם בקרב בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. אנו מייחסים חשיבות רבה להגברת המודעות בקרב סטודנטים ובני נוער לגבי פעילות האו"ם על שלל סוכנויותיו, כמו גם הרלוונטיות שלה לאזרחי מדינת ישראל.