מאמרים

מטרות האו"ם / נאירין פאנוס, מדריכת פרומונרס

באו"ם, תחילתה של שנת 2016 מסמלת לא רק תחילתה של שנה חדשה אלא גם תחילתו של מחזור חדש עם שלל מטרות חדשות ל15 השנים הבאות. מאז שנת 2000 ועד לשנת 2015, פעל האו"ם למען השגת 8 יעדים הידועים כ-MDG “The anti-poverty Millennium Development Goals” ועיקרם הפחתת העוני והרעב העולמי והנגשת החינוך למספר רב יותר של בנות. כעת הכריז האו"ם שכבר מהראשון לינואר 2016 הוא יפעל למען הסרת כל "המחלות החברתיות". הובהר שמדובר ב17 מטרות ו169 יעדים שהוצבו למען חיסול העוני, הלחימה באי-השויון ובשינויי האקלים במהלך 15 השנים הבאות.

מזכ"ל האו"ם, באן-קי-מון, הצהיר שמדובר בתוכנית פיתוח שאומצה פה אחד על ידי 193 ראשי מדינה ומנהיגים בכירים. הוא הסביר שעד 2030 יהיה על המדינות להשיג את כל 17 המטרות שהתוכנית מציבה אשר ידועים כ-SDG, “The seventeen Sustainable Developments Goals”. מזכ"ל האו"ם הדגיש שאת התוכנית הזו יש לקיים במדינות המפותחות וגם במדינות המתפתחות – על מנת לוודא שאף מדינה לא תישאר מאחור. התוכנית תכלול שלושה ממדים: חברתיים, כלכליים וסביבתיים, כמו גם היבטים חשובים הקשורים לשלום, צדק ומוסדות יעילים.

התוכנית החדשה אמורה להיות הרבה יותר אגרסיבית מזו שקדמה לה, היות ולא כל 8 היעדים שהוצבו בתחילת המיליניום הושגו. עם זאת חשוב לציין שעל פי הנתונים שפרסם האו"ם, למרות שלא כל המטרות הושגו, בהחלט הייתה התקדמות משמעותית במספר תחומים. ראשית הושג היעד לעצירת והפחתת מלריה – מאז שנת 2000 נמנעו מקרי מוות רבים ממלריה, רובם בקרב ילדים צעירים. שנית, מבחינה עולמית מספרם של אלה החיים בעוני קיצוני ירד ביותר מחצי. וכן גם מספרם של הנדבקים הפוטנציאלים במחלת ה- HIV ירד בכ-40 אחוזים בין השנים 2000-2013 מ3.5 מיליון מקרים משוערים ל2.1 מיליון. בנוסף, הנתונים מגלים שמספרן של הבנות שהולכות לבית הספר גדל מאז שנת 2000.

לפי הנתונים אין ספק שאכן חלק מהמטרות הושגו ובאחרות יש התקדמות ניכרת, אבל ניתן לראות שההתקדמות לא הייתה אחידה או שוויונית, ולא כל המדינות, האזורים והאנשים שצריכים הכי הרבה עזרה קיבלו אותה. לכן מבהיר האו"ם שזו בדיוק מטרתה של התוכנית החדשה: מצד אחד להשיג את כל אותן המטרות שלא הושגו בתוכנית הישנה, ומצד שני להגיע ליעדים החדשים שהוצבו וכן לחזק את אלה שהיו בהם התקדמויות.

אכן מדובר בהמון מטרות, אך כל אלו הן מטרות שיש להשיג על מנת לשאוף למען עולם טוב יותר לאנושות כולה, הן של היום והן של מחר.