מאמרים

מזכ"לית אישה? / אנדי איז'ק, מדריכת פרומונרס

ציון יום האישה הבינלאומי ב-8 במארס החל לפני כמעט מאה שנים, אולם רק בשנת 1977 קיבל גושפנקה בהחלטת העצרת הכללית של האו"ם. המאה האחרונה רוויה בתהליכים היסטוריים משמעותיים אשר שיפרו את מעמדן של נשים בחברה, כלכלה, עסקים, פוליטיקה ומשפט.

יחד עם זאת, הפערים בין גברים לנשים עדיין קיימים במגזרים רבים, ובמוסדות שמרניים יותר.

היות והיום מצויין יום האישה הבינלאומי, נכון לציין גם את הקמפיין לקידום בחירת מזכ"לית אישה, אשר תחליף את באן קי-מון בכהונה הבאה בסוף 2016.
אמנם ההיסטוריה של האו"ם אינה ארוכה מאוד, אולם השינויים התפיסתיים והערכיים בנוגע לקידום זכויות אדם בכלל ונשים בפרט, תפסו מקום רב באג'נדה של האו"ם. לכן הקמפיין מדגיש כי במרוצת 70 שנות קיומו כיהנו 8 מזכ"לים גברים, והגיעה השעה לתת הזדמנות שווה והוגנת למועמדת אישה.

רק בשנת 2000 האו"ם אימץ החלטה (1325) בדבר ייצוג הולם של נשים במוסדות מדיניים, אזוריים ובינלאומיים, והדגיש את הקשר בין ייצוג נשי לבין השפעתו החיובית על ביטחון בינלאומי. אך החלטה לחוד ויישום לחוד – האו"ם עצמו עדיין מתנהל בתת-ייצוג נשי על פי הפרמטרים שנקבעו, אך עם התקדמות עקבית וניכרת לאורך זמן.

אחת הטענות המהותיות ביותר של הקמפיין לקידום מועמדות ובחירת אישה למזכ"ל האו"ם הבא, היא שלא זו בלבד שנשים מהוות מחצית מאוכלוסיית העולם, אלא גם שנשים מהוות מרבית הנזקקים והמקבלים את הסיוע של מוסדות האו"ם בכל אזורי העולם. נשים עדיין מהווה אוכלוסייה מוחלשת, פגיעה ונזקקת יותר מגברים, ולכן יותר משאבי סיוע של האו"ם מופנים לנשים. מסיבה זו, חשוב שתהיה אישה בתפקיד רם דרג זה, שנמצאת בצומת קבלת החלטות הנוגע לנושאים שאישה מבינה טוב יותר בהם.

בבחירות שיתקיימו השנה ישנם שבעה מועמדים סך הכל, מתוכם שלוש נשים. בין אם הקמפיין לבחירת מזכ"לית אישה יצליח או לא, ניתן כבר עכשיו להיאחז באופטימיות זהירה על ייצוג הולם במספר המועמדות.
לקריאה נוספת:

http://www.theguardian.com/…/will-the-next-un-secretary-gen