גל גפן ראשל"צ 2013 - הכשרה לפיילוט של תכנית לימודים לייצוג המדינה

טור של גיא גולן באתר צעיר אשון