גל גפן ראשל"צ 2013 - הכשרה לפיילוט של תכנית לימודים לייצוג המדינה

גל גפן ראשלצ - נבחרת מנצחת בכנס מודל האום