תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

תכנית הכשרה מורכבת מארבע יחידות לימוד הקשורות זו בזו. כל יחידה מתמקדת בנושא אחר ומכילה חמישה מפגשים בני שעתיים אקדמיות כל אחד. היחידה הרביעית הינה בגדר בחירה, ולכן התכנית מתפרשת על פני 15 או 20 מפגשים.

 

יחידה 1 | מבוא לכלכלה פרקטית

מוטיבציה לרכישת חינוך פיננסי וליצירת עושר, בניית תקציב וניהול הוצאות מול הכנסות, אסטרטגיה כללית להשקעה בנכסים והיכרות ראשונית עם סוגי נכסים.

 

יחידה 2 | מושגים וחישובים

מושגי יסוד רלוונטיים במקרו-כלכלה, מושגי יסוד מעולם ההשקעות והמימון, כלים לאפיון השקעה ולהשוואה בין השקעות, חישובים מתמטיים הקשורים בהשקעות ובמימון.

 

יחידה 3 | נכסים ועסקים

נדל"ן (סוגים, מאפיינים, קריטריונים, מינוף), שוק ההון (סוגים שונים של ניירות ערך, אסטרטגיות מסחר, סוגי השקעות), יזמות והקמת עסק.

 

יחידה 4 משחקים בכסף וכלים נוספים

סבבי משחק וסימולציות השקעה וניהול תקציב, הקניית כלים אישיים וארגוניים הקשורים ביזמות והשקעות.